Föreningen Humlebygget


Föreningen Humlebygget är en ideell förening som startade 1992.

Föreningen Humlebygget har till ändamål att förvalta den före detta Humletorkan i Näsum. I detta syfte ska föreningen arbeta för:
  • att närmiljön och byggnader vårdas och bevaras på ett ur antikvariskt synpunkt godtagbart sätt.
  • att främja verksamhet i och kring anläggningen som gör denna levande, utan att de kulturhistoriska kvaliteterna går förlorade, enligt stadgar för föreningen Humlebygget antagna vid årsmötet den 25 mars 1992.
Föreningen Humlebygget arrenderar ut Humletorkan till Lilla Smakeriet AB som driver caféet och vandrarhemmet 

Bli medlem!

Vi är beroende av medlemsavgiften för att kunna driva föreningen vidare och fortsätta förvalta Humletorkan.
Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.
Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 5366-2060.
Sök